10 september 2020

Kamervragen over de financiële belangen van testlabs van medisch-microbiologen.

De Minister van VWS legt nog een keer uitvoerig uit hoe het komt dat de capaciteit niet altijd volledig benut is geweest. Over de  vraag of financiële belangen een rol hebben gespeeld voor medisch microbiologische laboratoria om andere laboratoria niet te betrekken, zegt minister dat hij zich niet vinden in de suggestie dat de MM laboratoria een eventueel belang bij het uitvoeren van testen een rol hebben laten spelen in de advisering over de inzet van testcapaciteit. De minister verwacht van alle nieuwe laboratoria in Nederland die zich hebben laten valideren voor diagnostiek voor Covid-19 dat medische professionaliteit en de bereidheid om bij te dragen aan de bestrijding van de crisis voorop staat.
 
Klik hier voor meer informatie.