1 maart 2022

Kankerantigenen detecteren en identificeren

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontwikkelden een massaspectrometrische methode om tumor geassocieerde antigenen op te sporen. Dit biedt nieuwe perspectieven voor kankerdiagnostiek en immunotherapie.

Het opsporen van kanker is een van de belangrijkste manieren om de ziekte te bestrijden. Omdat elke tumor specifieke moleculen afscheidt, vormen deze zogeheten tumor geassocieerde antigenen een goede basis voor de opsporing van kanker. Utrechtse onderzoekers gingen op zoek naar een techniek om deze kankerantigenen zichtbaar te maken en te meten. Zij richtten zich daarbij op het immuunsysteem en met name het humaan leukocyten antigeensysteem (HLA). HLA-eiwitten herkennen antigenen, die ze vervolgens presenteren aan de B-cellen. Deze worden hierdoor geactiveerd om antistoffen te maken. De onderzoekers slaagden er in een massaspectrometrische methode te ontwikkelen om de gepresenteerde antigenen te identificeren. Het onderzoek leidde tot een proefschrift waarop Laura Demmers onlangs is gepromoveerd.

Klik hier voor meer informatie.