3 juni 2013

Kankerscreening niet altijd zinvol

Sei Lee analyseerde data ontleend aan vijf borstkankerscreeningtrials en vier darmkankerscreeningtrials, steeds uitgevoerd bij personen ouder dan 50 jaar. Voor darmkanker rekenen ze voor dat gemiddeld ruim tien jaar voorbijgaat om één sterfgeval per 1000 personen te voorkomen. Voor borstkanker moet bijna 11 jaar voorbijgaan om één sterfgeval op 1000 gescreende vrouwen te voorkomen. Hun conclusie: pas als de levensverwachting minimaal tien jaar is, heeft screening zin. Sterker: patiënten met een levensverwachting van 3 tot 5 jaar zouden ontmoedigd moeten worden aan screening deel te nemen, omdat de potentiële nadelen, zoals een fout-positieve uitslag, dan groter zijn dan de voordelen. In Nederland worden vrouwen gescreend op borstkanker tussen hun 50st en 75ste levensjaar; de screening op darmkanker die dit jaar van start gaat, begint op 55-jarige leeftijd en eindigt ook bij 75 jaar. Klik hier voor meer informatie.