29 november 2018

Kennisvraag Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelen worden vooral verstrekt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar er zijn ook hulpmiddelen die niet vergoed worden en die gebruikers dus zelf moeten betalen. Er zijn signalen dat het aanvragen van hulpmiddelen en de hoogte van de eigen betalingen voor hulpmiddelen problematisch is voor een deel van de hulpmiddelgebruikers, maar hiervan is geen landelijk representatief beeld. Ook is niet precies bekend hoe hoog de (cumulatieve) eigen betalingen voor hulpmiddelen zijn. Het hebben van hulpmiddelen zou bovendien een belemmering kunnen zijn bij het overstappen van zorgverzekeraar, omdat dat van invloed kan zijn op de vergoeding van (een bepaald merk) hulpmiddelen. Het is echter niet bekend wat de rol is van het hebben van hulpmiddelen bij de keuze van een zorgverzekering.
 
In de kennisvraag is in kaart gebracht waar hulpmiddelgebruikers informatie zoeken over het aanvragen en de vergoeding van hulpmiddelen, welke knelpunten zij ervaren bij de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen, de (cumulatieve) eigen betalingen die zij hebben voor hulpmiddelen en de rol die hulpmiddelen spelen bij de keuze van een zorgverzekering. Daartoe is informatie verzameld binnen twee panels van het Nivel: het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
 
De resultaten van deze verkenning bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, gericht op specifieke groepen hulpmiddelgebruikers. Voor de integrale versie van het rapport: klik hier.