18 december 2019

Keuzehulp ontwikkeld voor testen op prostaatkanker

Arts en patiënt maken gezamenlijk de afweging of een onderzoek, zoals een PSA-test, nodig is. Bij een dergelijk besluit spelen veel aspecten een rol, zoals leeftijd, voorgeschiedenis, familiaire belasting, klachten. Het doorlopen van de keuzehulp ‘Testen op prostaatkanker? Helpt om een weloverwogen keuze te maken om wel of niet het PSA te laten bepalen. De arts zal de patiënt voorafgaand aan een eventuele PSA-bepaling goed informeren, ook over de mogelijke consequenties van een afwijkende uitslag.

Deze keuzehulp is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en het Radboudumc in Nijmegen, de ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Klik hier voor meer informatie.