22 december 2017

Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg

In 2016 groeide het aantal patiënten met 1,7%. Het aantal patiënten van 65 jaar en ouder groeide harder: 2,9%. Met name het aantal patiënten met een chronische of oncologische aandoening nam toe. De behandeling die patiënten in het ziekenhuis ontvingen was gemiddeld zwaarder en daarmee ook duurder dan in 2015. De vergrijzing van de patiëntenpopulatie zette in 2016 door en is nog niet voorbij. Nederlanders van 65 jaar en ouder komen steeds vaker in het zieken- huis en worden behandeld voor zwaardere en duurdere aandoeningen. Dit zorgde er in 2016 voor dat de 65-plussers, die circa 18% van de Nederlandse bevolking uitmaakten, 29% van de patiëntenpopulatie besloegen en ongeveer 40% van de DBC-gerelateerde omzet voor hun rekening namen. Gelet op de toenemende vergrijzing van de bevolking zal het aandeel in de kosten naar verwachting verder toenemen. De DBC-kosten per hoofd van de bevolking waren in 2016 voor Nederlanders van 65 jaar en ouder drie keer zo hoog als voor Nederlanders tot 65 jaar.

De hoogte van de contracten die ziekenhuizen afsluiten met de zorgverzekeraars komen steeds dichter in de buurt te liggen van de kosten van de werkelijk geleverde zorg. Voor het derde jaar op rij werd het gat tussen de waarde van de geleverde zorg en het bedrag dat gedeclareerd kon worden, kleiner. In 2016 bedroeg het verschil 0,5 miljard euro.