28 mei 2014

Kritiek op thuistesten

Ruud Coolen van Brakel, verbonden aan het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik (IVM) schreef naar aanleiding hiervan een kritisch stuk in een recent nummer van het Pharmaceutisch Weekblad.

Volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek mag men in Nederland bepaalde testen wel aanbieden, maar niet uitvoeren. Screening gebeurt dus volgens hem massaal over de landsgrenzen heen, terwijl we nog maar een fractie weten van wat er te weten valt op genetisch terrein. Het gevolg: over diagnostiek, overbehandeling en oneindige discussies over (her)interpretatie van testresultaten.

Volgens hem zou screening alleen dan mogelijk moeten zijn als de bewijsvoering onomstotelijk vaststaat en de consument in alle opzichten weet wat hem te wachten staat. Klik hier voor meer informatie. Het boek van Rachel van Hellemondt heeft Genomics and the law.