14 december 2016

Landelijk initiatief voor persoonsgerichte zorg

Om beter samen te werken en onderzoeksgegevens te combineren starten een groot aantal Nederlandse onderzoeksorganisaties, waaronder het Radboudumc, het Health-RI initiatief. De KNAW heeft Health-RI aangewezen als één van de dertien belangrijke grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland.

Als we op basis van biologische factoren het ziekteverloop en de reactie op een behandeling kunnen voorspellen, dan kan iedere patiënt een behandeling op maat ontvangen. Een manier om dergelijke persoonsgerichte zorg mogelijk te maken is om grote groepen patiënten en gezonde burgers voor langere tijd te volgen. Zo wordt duidelijk hoe individuele biologische verschillen onze gezondheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld hoe genetische eigenschappen de kans bepalen dat een bepaalde chemotherapie aanslaat. Of wie meer kans heeft om bijvoorbeeld diabetes te krijgen en hoe dat is te voorkomen.

Ruim één miljoen mensen in Nederland hebben onder andere weefsels, bloed en gezondheidsdata beschikbaar gesteld voor onderzoek naar persoonsgerichte zorg. Een landelijke bundeling van deze gegevens ontbreekt nog. Het project Health Research Infrastructure (Health-RI) wil zorgen voor een gecoördineerde infrastructuur in Nederland voor onderzoek naar persoonsgerichte zorg. Health-RI organiseert dit door kennis, apparatuur en onderzoeksgegevens toegankelijk te maken voor onderzoekers. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke technologie voor het deelnemen aan onderzoek door burgers.

Voor tal van doorbraken in de wetenschap is de beschikbaarheid van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten onontbeerlijk. Vaak zijn zulke faciliteiten kostbaar en vergt de realisatie ervan een lange aanloop. De KNAW daagde wetenschappers uit om hardop te dromen over onderzoeksfaciliteiten die over één of meer decennia kunnen leiden tot wetenschappelijke doorbraken. Uit deze voorstellen heeft de KNAW een selectie van dertien faciliteiten gemaakt, waar Health-RI er één van is: http://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-identificeert-dertien-gewenste-onderzoeksfaciliteiten