25 februari 2021

Landelijke kwaliteitscontrole SARS-CoV-2 laboratoria: niveau zeer hoog

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport ‘External Quality Assessment of laboratories Performing SARS-CoV-2 Diagnostics for the Dutch Population’.  
 
Het RIVM  en het Erasmus MC controleren de 72 laboratoria die zich bezighouden met CoV coronavirus -2 diagnostiek steeds op kwaliteit. De testen die de laboratoria gebruiken moeten aan eisen voldoen op het gebied van gevoeligheid (sensitiviteit) en de mate waarin een test de goede uitslag geeft (specificiteit). Nu is er voor het eerst een landelijke kwaliteitscontrole uitgevoerd waaraan 93% van de in november 2020 aangesloten laboratoria heeft meegedaan.