9 november 2017

Ledenbijeenkomst 24 november: Therapie Op Maat (TOM)

Er is vanuit diverse kanten steeds meer belangstelling voor dit onderwerp.  Zo speelt laboratoriumdiagnostiek op dit moment een rol in de discussie over dure geneesmiddelen, als mogelijkheid om te komen tot een betere en efficiëntere inzet van geneesmiddelen. Ook is er steeds meer aandacht voor de kansen die farmacogenetica biedt voor zowel kwaliteit als kosten van de zorg.

Na een algemene inleiding over dit onderwerp door de werkgroep TOM zal Prof Ron van Schaik ingaan op zowel diagnostiek met betrekking tot longkanker als farmacogenetica. Ron van Schaik is werkzaam als Klinisch Chemicus op de Afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC en is sinds 2014 hoogleraar Farmacogenetica. Zijn visie is dat kennis over de karakteristieken van de individuele patiënt (waaronder het genetisch profiel) nodig is voor een veilige en effectieve behandeling, dus voor therapie op maat.

Dit thema is niet alleen nu maar zeker ook in de toekomst voor alle leden van Diagned interessant én van groot belang. Alle reden dus om te komen op deze laatste bijeenkomst van het jaar. Zoals altijd: u mag met meer mensen komen, en de lunch staat na afloop klaar. Nadere informatie, waaronder de stukken voor de ALV,  wordt per email toegezonden.

Meer informatie volgt in de loop van volgende week. U kunt zich wel al aanmelden door middel van bijgevoegd formulier.