22 maart 2022

Maart darmkankermaand: extra aandacht voor vroege opsporing

De invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 was revolutionair. Door darmtumoren in een vroeg stadium te ontdekken, worden jaarlijks duizenden levens gered. Mensen tussen de 55 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

In het kader van de darmkankermaand, zet de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) zich in voor verbeteringen. Zo maakt de MLDS zich sterk voor verlaging van de leeftijdsgrens naar 50 jaar, zodat meer (voorlopers van) darmtumoren in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Ook pleit de MLDS voor maatwerk in de screeningsfrequentie, die nu standaard twee jaar is. Mensen met een hoger risico zouden vaker een oproep moeten ontvangen en mensen die minder risico lopen juist minder vaak. Tenslotte zou met een verbeterde en nauwkeuriger poeptest wellicht het aantal coloscopieën kunnen worden beperkt.

Verder wordt er hard gewerkt om de deelname aan het bevolkingsonderzoek te verbeteren. Vooral in grote steden is nog veel winst te behalen. Inzet van de ‘twijfeltelefoon’ (een voortzetting van de coronavaccinatie- informatielijn) met antwoorden op vragen over vroege opsporing van darmkanker zou het deelnamepercentage kunnen verhogen.

Voor meer informatie klik hier.