23 december 2021

Maatwerk kankerbehandeling dankzij DNA-test

Recent promotieonderzoek laat zien dat het met de huidige DNA-analyses mogelijk is om beter inzicht te krijgen in welke behandeling het best past bij welke tumor en bij welke patiënt.

Kanker ontstaat door ophoping van DNA-mutaties in gezonde cellen, wat uiteindelijk leidt tot ongecontroleerde celgroei. Joris van de Haar heeft tijdens zijn PhD onderzoek grote datasets van tumor-DNA geanalyseerd om deze mutaties en de onderlinge samenwerking beter te begrijpen. Tegelijkertijd onderzocht hij de bruikbaarheid van DNA-data om de beste therapieën voor individuele patiënten te kiezen. Dat leverde een aantal verrassende ontdekkingen op.

Zo blijkt dat op basis van DNA kan worden voorspeld of een darmtumor resistent is tegen een bepaalde chemotherapie en op basis van specifieke combinaties van genomische biomarkers of een immunotherapie wel of niet werkt bij patiënten met een longtumor. Ook toonde het onderzoek aan dat met één DNA-analyse van een enkele uitzaaiing de optimale behandeling kan worden bepaald voor patiënten met uitgezaaide kanker. De promovendus heeft laten zien dat dankzij moderne DNA-analyse technieken de behandeling van kanker steeds meer maatwerk wordt.

 

Klik hier voor meer informatie.