3 juni 2013

MammaPrint vermindert chemotherapie met de helft

 

Bij de laag risicogroep kan chemotherapie vaak geheel veilig achterwege blijven. Met deze test neemt het aantal zeer belastende chemotherapieën dramatisch af.  Dat is goed nieuws voor het welzijn van de vrouw en voor de kosten van de gezondheidszorg.

De werking van de mammaprint is nu wetenschappelijk vastgesteld in het allereerste zogeheten prospectieve onderzoek waarbij 427 vrouwen in 16 Nederlandse ziekenhuizen vijf jaar zijn gevolgd. De uitkomsten van het onderzoek (overleving laag risico 98% en hoog risico 96%) zijn gepubliceerd in een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift (The International Journal of Cancer). De studie toont aan dat de helft van de patiënten met borstkanker in een vroeg stadium veilig chemotherapie achterwege kan laten.

Van de 219 patiënten in de vijfjarige studie die volgens de MammaPrint test tot de “laag-risico-groep” behoorden, werd er in 85% van de gevallen voor gekozen geen chemotherapie te starten. Van deze patiënten was 97% na vijf jaar nog geheel vrij van kanker. Van de 208 patiënten die in de “hoog-risico-groep” vielen koos 81% juist wel voor chemotherapie en daarvan was 91% na vijf jaar vrij van kanker. De vijfjaarsoverlevingspercentages lagen op respectievelijk 98% en 96%.

De studie toont ook aan dat MammaPrint 30% meer patiënten in de laag-risico-groep rangschikt dan de meer traditionele klinische parameters waaronder; omvang van de tumor, gradatie, leeftijd van de patiënt en de lymfeklierstatus.

Uit recent onderzoek blijkt daarnaast dat het tumormateriaal dat nodig is voor de test, ook in paraffine kan worden opgeslagen. Dit maakt het voor ziekenhuizen veel eenvoudiger de prognostische test te laten uitvoeren. Daarbij komt door deze opslagmethode de MammaPrint voor veel meer vrouwen beschikbaar dan voorheen.