28 september 2015

Marktscan Zorgverzekeringen

Enkele algemene conclusies en aandachtspunten van de NZa zijn:
  • Consumenten willen meer informatie over de prijs en voorwaarden van de zorg, en over de taken van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zouden die informatie in samenwerking met de overheid moeten bieden, zeker ook om het vertrouwen van consumenten in zorgverzekeraars te vergroten.
  • Er is een grote variatie aan polissen. Er is dus voldoende keus voor consumenten om een verzekering te kiezen die bij hen past. Dit is positief, maar brengt ook het risico mee dat het voor consumenten te moeilijk wordt om zorgpolissen met elkaar te vergelijken. De NZa wil daarom dat zorgverzekeraars investeren in de vergelijkbaarheid en inzichtelijkheid van hun aanbod. Ook onderzoekt de NZa of dit brede aanbod aan polissen nadelig is voor specifieke doelgroepen.
  • De NZa ziet positieve ontwikkelingen in het aanbod aan aanvullende verzekeringen: het gebruik van acceptatievoorwaarden is sterk verminderd en integrale pakketten van basis- en aanvullende verzekeringen komen niet meer voor.
  • De marktaandelen van de kleinere verzekeraars nemen al een aantal jaren licht toe. Wel is het moeilijk om als nieuwe zorgverzekeraar toe te treden. Er hoeven nu geen maatregelen genomen te worden. De NZa ziet geen aanwijzingen dat er onvoldoende concurrentie is, maar blijft de concentratie van de markt kritisch volgen.
  • Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt een toeslag gevraagd op de aanvullende verzekering als de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar is afgesloten. De NZa vindt dit onwenselijk, omdat het verzekerden kan belemmeren om over te stappen. - De NZa start een onderzoek naar de collectieve verzekeringen, om de voor- en nadelen van deze verzekeringen voor consumenten in kaart te brengen.
  • Bij het afsluiten van een zorgverzekering worden soms kortingen gegeven, maar ook geschenken. Omdat die geschenken niet voor alle doelgroepen aantrekkelijk zijn, kunnen dit soort giften leiden tot doelgroepselectie. Denk bijvoorbeeld aan een spelcomputer. Hoewel het geven van geschenken niet altijd verboden is, vindt de NZa het wel onwenselijk.
Klik hier voor de Marktscan Zorgverzekeringen.