19 augustus 2015

Meerwaarde innovatie geen garantie voor succes

Van de onderzochte bedrijven gaf bijna de helft aan problemen te hebben bij het krijgen van voldoende financiering voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Andere obstakels die in het Radboud-onderzoek worden genoemd zijn: weerstand onder medische professionals of inkoopafdelingen van ziekenhuizen. Ook blijkt het volgens Radboudumc moeilijk om de zorgverzekeraars te overtuigen om gebruik van een nieuw hulpmiddel te vergoeden. Daarnaast zeggen bedrijven hinder te ondervinden van alle wet- en regelgeving.
 
Door de opeenstapeling van problemen bereiken innovaties de patiënt maar mondjesmaat en blijven snelle doorbraken in de patiëntenzorg uit. “Het is eigenlijk raar dat innovaties met verbeterpotentie zo veel moeite hebben om bij de patiënt te komen”, zegt Richard van den Broek, directeur van het aan Radboudumc gelieerde MedValue. “Kennelijk slagen bestaande netwerken en organisaties er niet voldoende in om een brugfunctie te slaan tussen de financiers, overheden, medische professionals, ziekenhuizen en zorgverzekeraars waarmee je als medische innovator te maken hebt. Juist het leggen van de verbindingen tussen al deze betrokkenen is in belangrijke mate bepalend voor het succes.”
 
MedValue helpt naar eigen zeggen medisch technologische bedrijven bij het introduceren van nieuwe producten. Door het aanbieden van vroege Health Technology Assessment helpt MedValue de marktkansen van een product vast te stellen. Door de nauwe band met Radboudumc biedt MedValue daarnaast toegang tot clinici, onderzoekers en patiënten voor het uitvoeren van trials of het testen en valideren van innovaties.  Bovendien ziet MedValue voor zichzelf een rol als tussenpersoon weggelegd.
 
“Het Radboudumc kan een deel van de obstakels voor bedrijven wegnemen door haar netwerk in te zetten om partijen bij elkaar te brengen”, zegt Maroeska Rovers, hoogleraar Evidence Based Surgery. “Ook zouden we bewezen kansrijke innovaties onder de aandacht kunnen brengen van ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, overheden en zorgverzekeraars voor het verkrijgen van (tijdelijke) vergoeding. Het is in ieders belang dat kansrijke innovaties bijdragen aan betere én betaalbare zorg.”
 
Medische technologie speelt een belangrijke rol in preventie, diagnose, monitoring en behandeling van patiënten. De totale markt van medische hulpmiddelen omvat meer dan 500 duizend hulpmiddelen. De marktomvang in Nederland bedroeg in 2011 ongeveer 2,2 miljard euro en zal eind 2015 een omvang hebben van ongeveer 2,4 miljard euro, zo schat Radboudumc.