25 oktober 2013

Minister over bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

In antwoord op vraag 164 zegt de minister: “De uitvoeringspilot is op 2 september jl. gestart. Het is te vroeg om (tussentijdse) resultaten te kunnen melden. De pilot is in de eerste plaats bedoeld om het systeem te testen. Daar zijn al enkele (technische) verbeterpunten geconstateerd en doorgevoerd. Zo bleek dat, ondanks alle aandacht die vooraf is besteed aan de communicatie voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, er toch groepen zijn die de gebruiksaanwijzing van de test niet goed hadden begrepen. Er wordt nu een extra opdracht uitgezet om de informatie voor deze groepen verder te verbeteren. Deze punten staan de start per 1 januari aanstaande niet in de weg. 
 
In het veld is consensus over de start van het bevolkingsonderzoek met de FOB Gold. Vanaf het begin van het bevolkingsonderzoek zal in een veiligheidsmonitor bewaakt worden of de test ook in een bevolkingsonderzoeksetting voldoet aan de eisen die we hebben gesteld. Daarnaast laat ik, zoals ik in mijn reactie op het Gezondheidsraadadvies meedeelde, een vergelijkend onderzoek naar de verschillende ontlastingstesten (GOLD en OC-Sensor) meelopen gedurende de gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek.