15 september 2017

Minister vraagt NZa naar bekostiging diagnostiek farmacogenetica

Volgens de Minister bestaan er enkele generieke prestatiebeschrijvingen voor moleculaire diagnostiek en ook enkele specifieke prestaties, zoals voor testen op tumormateriaal of de Mammaprint. De NZa is momenteel in gesprek met de relevante partijen om te bekijken of de partijen knelpunten ervaren en of verdere specificatie en differentiatie van de bekostiging op het gebied van farmacogenetica wenselijk en noodzakelijk is.

Klik hier voor meer informatie.