15 september 2017

Minister VWS reageert op vragen tweede Kamer over Lyme expertisecentrum

In het inmiddels gepubliceerde beleidsplan ruim aandacht voor de diagnostiek. Als kwetsbaarheid wordt genoemd de onduidelijkheid over het nut van de bestaande testen, die voor verwarring zorgt bij artsen en patiënten. De laatstgenoemde groep gaat met regelmaat zelf op zoek naar een passende (buitenlandse) test. Daarom wordt onder meer ingezet op:
  • Validatie cellulaire testen op de ziekte van Lyme: in 2021 moeten  er minimaal 3 testen zijn gevalideerd;
  • Door (minimaal) 1 volgens internationale normen uitgevoerde rondzendoefening, moet in 2018 de kwaliteit van de lymediagnostiek in de Nederlandse microbiologische laboratoria in kaart gebracht zijn.
Klik hier, hier en hier voor meer informatie.