19 augustus 2014

Mogelijk snellere opsporing bloedingen en trombose door nieuwe test

Voor de ontwikkeling van de test hebben de onderzoekers eerst het proces van trombusvorming onder de loep genomen. Op basis hiervan is een test ontwikkeld die niet alleen snel resultaat geeft, maar waarvoor ook maar kleine hoeveelheden bloed nodig is. Volgens Professor Johan Heemskerk van Maastricht UMC kunnen met dat kleine beetje bloed dan aan de hand van bloedplaatjes worden vastgesteld wat er precies met de patiënt aan de hand is. De bloedplaatjes zorgen er bij een bloeding voor dat het stollingsproces op gang komt en het bloeden stopt. Bij trombose werkt het omgekeerd: dan zijn de bloedplaatjes overactief en kan er een hersen- of hartinfarct ontstaan.

 

Volgens de Maastrichtse onderzoekers is de test breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij mensen met een bloedingsprobleem, om vast te stellen hoe groot de kans op trombose is of om de effectiviteit van bloedverdunners te beoordelen. De test zal uiteindelijk bij de huisarts en in ziekenhuizen gebruikt kunnen worden, maar eerst is een doorontwikkeling nodig.