16 augustus 2013

Mogelijk vroegere diagnose reuma met nieuwe biomarkers

Het gaat om de biomarkers UH-rA.1, UH-rA.9, UH-rA.14 en UH-rA.21. Als deze biomarkers in combinatie gemeten worden, is de specificiteit van de test voor reuma 85 procent en de sensitiviteit 30 procent. De biomarkers zijn aantoonbaar bij 36 procent van de patiënten met een vroege vorm van reumatoïde artritis en bij 24 procent van de patiënten die negatief testen op reumafactor (rF) en gecitrullineerde eiwitten (aCCP). De reactiviteit tegen de antistoffen ging gepaard met een verhoogde CRP-waarde.

Omdat een derde van de reumapatiënten negatief test op rF of aCCP kunnen de nieuwe biomarkers de diagnose mogelijk verbeteren. Dat is gunstig voor de patiëntenuitkomst omdat bij een zo vroeg mogelijke start van de behandeling de kans op remissie veel groter is.