19 augustus 2014

Mutaties tumoren meetbaar in celcultuur

Zoals bekend vergt behandeling van kanker voortdurende aanpassing aan de veranderingen van het genetisch profiel van de tumorcellen. Min Yu e.a. laten nu zien dat bloedmonsters van patiënten met tumoren zoals borstkanker geringe hoeveelheden zogeheten circulating tumor cells (CTC’s) bevatten. Dat zijn cellen die betrokken zijn bij metastasering en die bruikbaar blijken om genetische veranderingen te analyseren en daarop de therapie af te stemmen.

Yu e.a. isoleerden CTC’s uit het bloed van zes patiënten met oestrogeen receptor-positieve borstkanker en brachten die in cultuur. Dat was overigens geen gemakkelijke zaak; om de CTC’s te ‘vangen’ maakten ze gebruik van nieuwe chiptechnologie. De celcultuur van CTC’s bracht vervolgens door middel van genoom sequencing zowel bestaande als nieuwe mutaties aan het licht. Met behulp van die veranderende profielen bleek het in principe mogelijk vast te stellen voor welke medicatie de tumoren gevoelig zijn, hetgeen Yu e.a in de celculturen ook konden aantonen.