12 juni 2014

Naevi voorspellen risico op borstkanker

Mingfeng Zhang e.a. bedachten dat het aantal naevi een marker zou kunnen zijn van verhoogde hormoonspiegels, aangezien naevi tijdens de zwangerschap, mogelijk onder invloed van hormonen, vaak groter en donkerder worden. In een prospectieve cohortstudie volgden de onderzoekers bijna 75.000 vrouwen gedurende 24 jaar, die bij inclusie een leeftijd hadden van 40 tot 65 jaar. Bij aanvang van de studie en na elke twee jaar vulden de proefpersonen een vragenlijst in, waarin onder andere werd gevraagd naar het aantal naevi van 3 millimeter of groter op de linkerarm, van schouder tot pols.

Gedurende de follow-up ontwikkelden 5483 vrouwen mammacarcinoom; het risico hierop nam significant toe van 8,5 % voor vrouwen die geen naevi hadden, tot 11,4 % voor vrouwen met vijftien of meer naevi. Dit verband gold alleen voor oestrogeen- en progesteronreceptor-positieve tumoren en bleef bestaan na correctie voor mogelijke confounders, zoals roken, alcoholgebruik, BMI, pariteit, menopauze, hormoongebruik, voorgeschiedenis en familiegeschiedenis. Daarnaast vonden de onderzoekers dat postmenopauzale vrouwen met meer naevi significant hogere oestrogeen- testosteronwaarden hadden.

Het onderzoek is gepubliceerd in PLOS Medicine.