18 december 2014

Nederlanders liggen kort in het ziekenhuis

De verschillen tussen landen zijn te verklaren vanuit praktische richtlijnen, bekostiging en de behoefte van patiënten.
 
Uit het Europese onderzoek blijkt bovendien dat er relatief weinig rokers in Nederland wonen. Ruim 18 % van de Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt dagelijks, terwijl het EU-gemiddelde op 22,8 % ligt. In Griekenland rookt zelfs 38,9 % van de bevolking.
 
Met 72,4 op de 100.000 mensen heeft Nederland nog wel een van de hoogste sterftecijfers door longkanker binnen de EU, waar het gemiddelde op 55,2 per 100 duizend ligt. Dit heeft te maken met de hoge aandelen rokers in vorige decennia.
 
De zorgkosten groeien bij ons minder hard dan in andere landen. Tussen 2009 en 2012 zijn de zorguitgaven per inwoner in Nederland met 2,2 % per jaar gestegen. Dit is de helft minder dan tussen 2000 en 2009. Toen stegen de kosten nog met 5,2 %. In de Europese Unie daalden de uitgaven van 2009 tot 2012 gemiddeld met 0,6 % per jaar, na een jaarlijkse groei van 4,7 % in de periode van 2000 tot 2009.