20 november 2018

Nederlands kankeronderzoek bundelt krachten: diagnostiek vrij-circulerend tumor-DNA naar kliniek

De analyse van zeldzame spoortjes tumor-DNA die afkomstig zijn van tumorcellen elders in het lichaam, kan tegenwoordig via bloedtesten in plaats van weefselonderzoek. De diagnostiek is daarmee niet alleen veel minder belastend voor de patiënt maar ze geeft bovendien veel meer informatie over de DNA-samenstelling van verschillende tumorhaarden in het lichaam als er uitzaaiingen zijn.
 
Het gaat er nu om om de techniek in Nederland op een gestandaardiseerde manier te evalueren en implementeren. Daarvoor heeft een aantal partijen - patiëntenverenigingen, bedrijven, alle universitair medische centra en het Antoni van Leeuwenhoek een consortium opgericht: COIN (Circulating tumor DNA On the road to Implementation in the Netherlands).ZonMw ondersteunt dit project voor vier jaar.
 
Er wordt gewerkt aan een klinische validatieraamwerk voor ctDNA. Daarnaast wordt onderzoek gestart om de meerwaarde van deze diagnostische techniek te kunnen vaststellen bij het tegengaan van onderbehandeling bij patiënten met darmkanker in stadium 2. Omdat deze patiënten over het algemeen een goede prognose hebben, krijgen ze nu niet standaard chemotherapie nadat ze geopereerd zijn. Toch komt helaas bij 15-20% van hen de kanker terug.
 
Lees hier meer.