19 februari 2020

NEN organiseert IVDR symposium: “hoe ver bent u”?

Dit symposium wordt georganiseerd om alle partijen op het gebied van In-vitro diagnostica, waaronder fabrikanten, leveranciers en medische laboratoria, bij elkaar te brengen. De dag bestaat uit twee delen, waarbij een deel informatief is en de rest van de dag ingericht wordt om interactie met experts en elkaar te bevorderen.

Programma
Het programma  is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met IVDs en komt tot stand in overleg met diverse experts uit het veld. Vragen vanuit de sector staan deze dag centraal. Naar verwachting wordt het programma bekend gemaakt in maart 2020.
Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen. In verband met de zaalcapaciteit sluit de inschrijving bij 70 deelnemers.

Meer informatie

Klik hier nen.nl voor meer informatie.