12 november 2020

NFK: Belangrijke stap in beschikbaar maken van DNA-onderzoek

Vooruitlopend hierop vonden in 2020 al twee door het Zorginstituut georganiseerde spiegelbijeenkomsten met veldpartijen plaats. NFK is hier – als een van de belangrijke veldpartijen – bij aanwezig geweest. Tijdens de bijeenkomsten pleitte NFK vooral voor een betere bekostiging van DNA-onderzoek. Daarnaast wil NFK dat er een lijst komt met minimaal DNA-onderzoek dat voor alle patiënten, onafhankelijk van het ziekenhuis.

Klik hier voor meer informatie.