14 juni 2023

Nierfunctie onderzoek in apotheek leidt tot kostenbesparing

Als apotheken een point-of-care test inzetten voor het meten van nierwaarden bij 65-plussers leidt dat tot verlaging van de zorgkosten.

Bij het ouder worden neemt de nierfunctie geleidelijk af. Dat is een belangrijk aandachtspunt bij het voorschrijven van medicatie, want sommige geneesmiddelen kunnen bij een verminderde nierfunctie leiden tot ernstige bijwerkingen. Als openbare apotheken gebruikmaken van een point-of-care test (POCT) om kreatinine te meten, kan de dosis van het geneesmiddel worden aangepast op de nierfunctie van de patiënt.

Een aangepaste dosis voorkomt onnodig antibioticagebruik en onnodige, antibiotica-gerelateerde ziekenhuisopname. Dat levert per jaar per patiënt een kostenbesparing op van 86 euro, zo werd berekend in een studie van UMC Groningen. Hierbij werd een beslismodel opgesteld voor het voorschrijven van antibiotica in openbare apotheken bij patiënten van 65 jaar en ouder. In een kosten-baten analyse zijn hiermee patiëntgegevens onderzocht van ruim 350 openbare apotheken.

Bij het vaststellen van de kosteneffectiviteit van een nierfunctiemeting zijn de directe kosten van de screening meegenomen, evenals de kosten van antibioticabehandelingen en medische zorg als gevolg van antibiotica-gerelateerde ziekenhuisopnames. In de studie is aangetoond dat gebruik van POCT-kreatinine in de openbare apotheek kostenbesparend is, terwijl het tegelijk leidt tot veilige, passende zorg voor de patiënt.

Klik hier voor meer informatie