22 september 2022

Nieuwe FGFR2-diagnostiek voorspelt beste kankerbehandeling

Mutaties in het FGFR2-gen komen veelvuldig voor bij kanker. Onlangs werd het onderliggend genetisch mechanisme ontrafeld waardoor de beste behandeling beter kan worden voorspeld.

Een onderzoeksteam van het NKI slaagde erin het genetisch mechanisme van FGFR2-mutaties en hun rol bij tumorvorming te ontrafelen. Zij ontdekten dat niet het FGFR2-eiwit zelf, maar een verkorte vorm ervan een cruciaal is. Dat verklaart waarom het effect van gerichte FGFR-therapie tot op heden zo variabel is.

Bestaande diagnostische tests richten zich op de detectie van het FGFR2-eiwit in tumoren. En op basis van de testuitslag wordt behandeld met een FGFR2-remmer. Maar deze therapie blijkt bij de ene patiënt wel te werken en bij de andere niet. Het recente NKI-onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een goede respons wordt bepaald door aanwezigheid van de verkorte vorm van FGFR2-eiwit in de tumor.

In klinische studies is aangetoond dat met een vernieuwde FGFR2-diagnostiek, gericht op de verkorte versie van het FGFR2-eiwit, perfect voorspeld kan worden of een patiënt baat heeft bij behandeling met een FGFR2-remmer.

Klik hier voor meer informatie