15 september 2017

Nieuwe IVD-verordening: uitwerkingen komen eraan

De eerste implementing acts zullen betrekking hebben op Notified Bodies. Diagned is daarnaast bezig om samen met een aantal andere partijen hier in Nederland input te geven in het traject van nationale implementatie. Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijke scholing. U hoort van ons.