6 juli 2022

Nieuwe manier om blaasontsteking op te sporen

Urineweginfecties aantonen met behulp metagenomics in plaats van de traditionele urinekweek. Met deze nieuwe techniek wordt het bacteriële DNA opgespoord en geanalyseerd. Dat levert niet alleen de soort bacterie op, maar ook de eigenschappen zodat meteen het juiste antibioticum kan worden ingezet.

Metagenomics heet de techniek die onderzoekers gebruiken om in een onbewerkt monster, bijvoorbeeld urine, het DNA van micro-organismen op te sporen. De gevonden stukjes DNA worden geanalyseerd, geïdentificeerd en gesorteerd. Uiteindelijk levert dat een complete ‘kaart’ op van aard en hoeveelheid van de aanwezige micro-organismen. Deze techniek wordt veel gebruikt bij studies naar het microbioom in de darmen, maar wordt nu ook onderzocht op toepassingen in de dagelijkse laboratoriumdiagnostiek.

Onderzoekers van Amsterdam UMC startten een studie naar bruikbaarheid van metagenomics voor de opsporing van blaasontsteking. Met de gangbare test, de urinekweek, duurt het 1 tot 3 dagen voordat de uitslag bekend is. Met de nieuwe aanpak is na een uur zeker of er sprake is van een infectie en binnen een dag is ook bekend om welke bacterie het gaat. Hierdoor kan ook meteen het juiste antibioticum worden voorgeschreven. Hoge kosten staan invoering in de dagelijkse praktijk voorlopig in de weg. De urinekweek is vele malen goedkoper, maar de onderzoekers verwachten dat de kosten voor metagenomics snel zullen dalen.

Klik hier voor meer informatie