21 december 2016

Nieuwe premie zorgverzekering eerder bekend

Daarom wil Schippers de Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag hierop aanpassen, in de hoop dat de wijziging bij de premiebekendmakingen van volgend jaar al van kracht is. Het voordeel voor verzekerden is volgens de minister dat zij een week langer de tijd hebben om na te denken over een eventuele overstap. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat ze de vroegere deadline kunnen waarmaken, aldus Schippers. Ze moeten dan ook bekendmaken met welke partijen ze contracten hebben gesloten; de contractonderhandelingen moeten dan dus zijn afgerond.

Het ministerie van VWS geeft op Prinsjesdag altijd een raming van de verwachte standaardverzekeringspremie. Dit jaar bleken de meeste premies voor het nieuwe jaar uiteindelijk hoger uit te pakken dan die raming.