12 april 2023

NIPT onderdeel van regulier bevolkingsonderzoek

Het proefbevolkingsonderzoek ‘niet-invasieve prenatale test’ (NIPT) dat in 2017 van start ging, is sinds 1 april 2023 onderdeel van het reguliere onderzoeksprogramma tijdens de zwangerschap.

De NIPT is een bloedtest waarmee vrouwen kunnen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat hun ongeboren kind downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13) heeft. Uit het proefbevolkingsonderzoek is gebleken dat de meeste vrouwen kiezen voor een test zonder analysefilter dat wil zeggen dat met de NIPT behalve de drie genoemde aandoeningen ook andere chromosoomafwijkingen aan het licht kunnen komen. Over het al dan niet rapporteren van deze nevenbevindingen adviseert de Gezondheidsraad om vrouwen te informeren afhankelijk van hun wens, de aard en ernst van de gevonden afwijking en de behandelbaarheid.

Klik hier voor meer informatie