8 oktober 2013

Nog lang niet alle artsen bieden Mammaprint optie bij borstkanker aan

Volgens Sabine Linn, hoogleraar en internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek kan met de genetische test, de MammaPrint, de kans op terugkeer van borstkanker nauwkeurig bepaald worden. Als dat risico laag blijkt te zijn, kan de vrouw chemotherapie bespaard blijven. Helaas bieden nog lang niet alle artsen de test aan. De genetische tumortest kost ongeveer 2700 euro. Verzekeraars zijn niet verplicht om de test te vergoeden, maar sommige doen dat al wel. 

Over ruim een jaar verwacht Linn in een volgend stadium van het onderzoek nog meer bewijs te kunnen leveren. Het College van Zorgverzekeringen zal zich waarschijnlijk dan pas buigen over de vraag of de test moet worden opgenomen in het basispakket.