25 oktober 2013

Noordelijke laboratoria fuseren

Uit de melding bij de ACM blijkt dat de Noordelijke Laboratorium Groep van plan is om het Klinisch Chemisch Laboratorium in te lijven. De bestuurders van de laboratoria achten een fusie noodzakelijk omdat er bij alle medische labs sprake is van schaalvergroting. Grotere medische labs kunnen efficiënter en dus goedkoper werken en met nieuwe apparatuur zijn meer ziektes sneller op te sporen.