9 juli 2013

NVKC Checklist bijsluiter medische thuistest

De checklist (klik hier) is gebaseerd op de internationale norm ISO 18113. De beoordeling dient te geschieden door een panel met daarin een laboratoriumspecialist klinische chemie, een apotheker en een eindgebruiker.  Op verzoek van de Consumentenbond heeft een drietal klinisch chemische laboratoria daarnaast een aantal van deze thuistesten onderworpen aan een eerste analytische kwaliteitstoets. De resultaten daarvan worden in september bekend gemaakt.