6 maart 2015

NZa onderzoekt klachten over contractering

In de brief reageert de NZa op de recente LHV-ledenpeiling naar de marktmacht van zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat huisartsen in meerderheid erg ontevreden zijn over het contracteringsproces, de inhoud van hun contract en het contact met de zorgverzekeraar.
 
De NZa laat nu weten dat ze de zorgverzekeraars zowel mondeling als schriftelijk om tekst en uitleg heeft gevraagd bij de peiling. Ook heeft de NZa de verzekeraars gevraagd hoe zij hun verzekerden informeren over de inkoop van huisartsenzorg en de gevolgen daarvan.
 
De LHV is blij dat de NZa de mening van de huisartsen serieus neemt. De zorgautoriteit speelt echter nog geen formele rol bij het bewaken van de kwaliteit van het contracteringsproces. Daardoor zijn de mogelijkheden om in te grijpen beperkt, vreest de LHV. De vereniging hoopt dat minister Schippers de wens van de Tweede Kamer volgt om de code Goed Zorgverzekeraarschap om te zetten in formele regelgeving, zodat zorgverzekeraars zich voortaan moeten verantwoorden voor hun inkoopgedrag.