19 augustus 2015

NZa publiceert eerste deel van Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

De marktscan Zorgverzekeringsmarkt is een jaarlijks terugkerende rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), met daarin opgenomen de belangrijkste kerncijfers over de markt voor zorgverzekeringen.
 
Medio september wordt deel B verwacht, met daarin enkele verdiepende onderzoeken, een aantal voor deel A niet tijdig beschikbare indicatoren en ons oordeel over de stand van zaken van de markt voor zorgverzekeringen. In november volgt deel C, waarin we een overzicht wordt gepubliceerd van de verwachte premies voor 2016.
 
Een marktscan geeft op systematische wijze een beeld van de stand van zaken op een bepaalde markt of een gedeelte van de markt: de scan geeft een beschrijving van de marktstructuur en het marktgedrag en geeft de stand van zaken weer voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.
 
De ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt worden al vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) gevolgd. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kan de NZa beslissen waar en hoe zij haar (markt)toezicht- en reguleringstaken inzet. Het nu gepubliceerde eerste deel betreft alleen de reguliere indicatoren die de NZa elk jaar in beeld brengt.
 
Klik hier voor de scan.