30 augustus 2017

OLVG en Sanquin slaan handen ineen met Labcombinatie

Volgens een persbericht garandeert de samenwerking ziekenhuis- en artsenlaboratoria toegang tot betaalbare complexe diagnostiek. Dankzij de combinatie van ziekenhuis- en gecentraliseerde laboratoria hebben de meeste testen, ook de bijzondere, een zeer korte doorlooptijd, waardoor zowel arts als patiënt snel duidelijkheid krijgen. Een gezamenlijke digitale voordeur en het logistieke netwerk van Sanquin geven laboratoria in heel Nederland toegang tot de service van OLVG Sanquin Labcombinatie.

Volgens de betrokken partijen is Labcombinatie dankzij de bundeling van kennis en specialismen de meest complete diagnostische organisatie van Nederland. De laboratoria van OLVG richten zich zowel op de basis als op meer complex onderzoek op het gebied van de klinische chemie, medische microbiologie, pathologie en moleculaire diagnostiek. De laboratoria van Sanquin zijn gespecialiseerd in complexe laagvolume-diagnostiek, gericht op immunologie en moleculaire diagnostiek, immunohematologie en bloedonderzoek ten behoeve van transfusiegeneeskunde.

OLVG Laboratoria en Sanquin Diagnostiek hopen dat met de labcombinaite een eerste stap naar een bredere samenwerking met andere laboratoria te zetten.