17 december 2015

Onderhandelingen over zorgcontracten nog niet afgerond

VGZ zegt met 51 van de 83 ziekenhuizen een contract te hebben gesloten (61%), Menzis zit ‘op meer dan 50 procent’. ‘Bij 80 procent van de ziekenhuizen is of het contract daadwerkelijk al ondertekend of is er een mondelinge toezegging gedaan’, zegt een Menzis-woordvoerder. Zilveren Kruis Achmea meldt dat met 8 van de 83 ziekenhuizen de contractbesprekingen nog lopen. Volgens een woordvoerder van Zilveren Kruis Achmea zijn de onderhandelingen bijna afgerond. Dit blijkt uit onderzoek van Medisch Contact.

Welke ziekenhuizen gecontracteerd zijn door zorgverzekeraars is vooral van belang voor mensen met een natura- of budgetpolis. Als zij niet naar een gecontracteerd ziekenhuis gaan, komt een (aanzienlijk) deel van de kosten voor eigen rekening. De zorgverzekeraars melden dat de onderhandelingen over de veelbesproken budgetpolissen zo goed als afgerond zijn. Bij de naturapolissen is dat dus niet het geval.

Om de onzekerheid voor verzekerden met een naturapolis weg te nemen, hebben Zilveren Kruis, CZ en Menzis besloten dat deze groep polishouders volgend jaar in alle Nederlandse ziekenhuizen terechtkan. Ongeacht of er een contract ligt tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. VGZ kent een dergelijke regeling niet. ‘Wij verwachten begin volgende week de onderhandelingen af te ronden.’

In het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord tussen verzekeraars, zorgverleners en het ministerie van VWS is afgesproken dat uiterlijk op 19 november de polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar duidelijk moeten zijn. Mocht een verzekeraar de onderhandelingen met de ziekenhuizen op die datum niet hebben afgerond, dan is hij verplicht dit te melden aan zijn verzekerden.

De reden dat de onderhandelingen dit jaar zo lang duren, heeft volgens branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland te maken met de ‘onduidelijkheid over de manier waarop de overheid wil omgaan met dure geneesmiddelen’ en ‘de verkorting van de doorlooptijd van DBC’s door de overheid’, zo schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer. Deze laatste verandering heeft geleid tot een grotere regeldruk bij ziekenhuizen en verzekeraars.

Volgens een woordvoerder van CZ speelt ook de in gang gezette verschuiving van zorg uit de tweede naar de eerste lijn een rol, waardoor ziekenhuizen een deel van hun werk kwijtraken. ‘Je merkt dat verzekeraars en ziekenhuizen dit jaar verder uit elkaar staan.’ Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging  van Ziekenhuizen pleit voor het afsluiten van meerjarencontracten tussen ziekenhuizen en verzekeraars.