17 juli 2020

Onderzoek: Continue glucosemonitoring zinvol bij ouderen en adolescenten

Ouderen hebben een hoger risico op hypo’s dan andere leeftijdscategorieën, onder meer omdat ze deze bij langer bestaande diabetes minder goed aanvoelen. Onderzoekers keken naar de vraag of continue glucosemonitoring (CGM) dat zou kunnen verbeteren. CGM gebeurt met een apparaatje waarbij de patiënt één keer per week een sensor onder de huid inbrengt, dat de interstitiële glucoseconcentratie elke vijf minuten meet. Deze waardes kunnen bijvoorbeeld op een mobiele telefoon worden afgelezen, en er kunnen alarmen worden ingesteld voor te lage of hoge waardes.

Na een halfjaar was de glycemische controle iets beter in de CGM-groep (8,5 versus 8,9%). In beide groepen geïncludeerde patiënten kwamen ernstige hypo’s enkele keren voor. De patiënten vonden het meten met CGM prettiger, maar er waren geen verschillen in andere patient reported outcomes. Twee derde van de deelnemers gebruikte het apparaatje minimaal vijf dagen per week. De commentatoren in Jama noemden de bescheiden verbetering in glycemische controle – bij suboptimaal gebruik – hoopvol. 

Voor meer informatie zie JAMA, 2020. Doi:10.1001/jama.2020.6928, 6940 en 7058