6 mei 2014

Onderzoek KPMG Plexus naar eerstelijnsdiagnostiek: SAN en NVKC geven input

Wij vernamen dat, vanwege zorgen over de opzet en uitvoering van dit onderzoek, onder meer de SAN en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)  op 20 maart jl. een ‘invitational conference’ hebben georganiseerd over de wenselijke vorm en inrichting van eerstelijnsdiagnostiek en de bijbehorende randvoorwaarden. Het doel van de bijeenkomst was input te verzamelen voor een verdiepende ‘kwalitatieve duiding’ van de onderzoeksresultaten van KPMG Plexus.

Stimulering eerstelijnsdiagnostiek

De bevindingen zijn aan het einde van de bijeenkomst gedeeld met vertegenwoordigers van KPMG Plexus, VWS, zorgverzekeraars en bedrijfsleven. Tijdens de discussie bleek dat alle partijen nog min of meerde zoekende zijn naar de meest geschikte inbedding van ELD en het stimuleren van substitutie van tweede- naar eerstelijnsdiagnostiek. De betekenis van ELD stond daarbij niet ter discussie, die moet juist worden gestimuleerd. Tijdens de discussie kwamen er tal van mooie voorbeelden van nieuwe vormen van ELD en samenwerking tussen betrokken partijen naar voren.

Aansprekende voorbeelden

Naar aanleiding van deze discussie  hebben de SAN en InEen aangeboden om op korte termijn een aantal aansprekende voorbeelden bij de onderzoekers van KPMG Plexus aan te leveren. De SAN en InEen hebben deze voorbeelden (‘promising practices’) in korte tijd bij hun achterbannen opgehaald en met de onderzoekers gedeeld.

In mei wordt, zoals gezegd, het rapport van KPMG Plexus verwacht. Wij houden u op de hoogte.