5 juni 2020

Ontdekking Coeliakie kan beter en sneller

De diagnose coeliakie is tegenwoordig gemakkelijk te stellen. Er zijn testen beschikbaar, waarmee we specifieke coeliakie-antistoffen binnen tien minuten in een druppeltje bloed kunnen detecteren. Prof Mearin noemt het zelf “de zwangerschapstest voor coeliakie”.

Mearin gebruikt de snelle bloedtest voor coeliakie in het onderzoeksproject GLUTENSCREEN naar vroege opsporing van de ziekte. In dit project werkt ze samen met de consultatiebureaus van de Jeugdgezondheidzorg in regio Kennemerland. Alle ouders van kinderen tussen de 1 en 4 jaar vullen een vragenlijst in over tien aan coeliakie gerelateerde symptomen zoals chronische buikpijn, langdurige diarree, opgezette buik of slechte groei. Als het kind een of meer van deze symptomen heeft, wordt na informed consent van de ouders, in het consultatiebureau de snelle bloedtest gedaan. Indien de test afwijkend is en coeliakie aangeeft, wordt het kind doorverwezen naar de coeliakiepoli van het LUMC voor een definitieve diagnose en behandeling.

Klik hier voor meer informatie en hier voor de tekst van de oratie.