25 februari 2021

Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

De MDR (en straks ook de IVDR) brengen voor medische hulpmiddelen die gebruik maken van AI, een aantal grote vraagstukken met zich mee, zoals op het gebied van onderzoek, klinische validatie, gebruik van data, bias van algoritmes, interoperabiliteit, vertrouwen in AI, privacy en ethiek.
 
NEN wil experts, organisaties, instellingen en initiatieven vanuit alle perspectieven met elkaar te samenbrengen in een expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen. Zo wordt een platform geboden waar (internationale) kennis en ervaringen over AI en medische hulpmiddelen bij elkaar komen.
 
Informatiebijeenkomst
Het verbinden van experts en initiatieven start met een informatiebijeenkomst.  Op donderdag 11 maart 2021 vindt van 10.00 tot 12.00 uur een onlinebijeenkomst plaats waarin in verschillende presentaties uitleg gegeven wordt over de expertgroep.
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk tot 9 maart 2021 via Home | Expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen (nen-evenementen.nl).
Meer informatie vindt u hier