31 januari 2014

Herhaalde Oproep: vacature bestuur Stichting Kwaliteitsbevordering Stollingsonderzoek

Naast Diagned bestaat het bestuur verder uit vertegenwoordigers van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, de stichting Relac, FHI, Sanquin, de NVKC en de Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek. Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen.

Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail aanmelden tot uiterlijk 24 februari aanstaande via het secretariaat (info@diagned.nl). Wij zijn op zoek naar iemand die werkzaam is in bij een bedrijf dat actief is in de stollingsmarkt en die zelf zich ook actief met deze productgroep bezighoudt en/of aantoonbaar veel actuele ervaring en kennis op dit terrein heeft. Kandidaten worden verzocht een korte omschrijving van hun activiteiten op dit punt aan te leveren. Diagned kan slechts één bestuurslid voordragen; indien zich meerdere kandidaten zullen aanmelden, zal het bestuur op redelijke gronden een kandidaat selecteren. Van deze kandidaat wordt actieve terugkoppeling verwacht over hetgeen binnen de SKS wordt besproken, zodat wij ook andere belanghebbende bedrijven daarover kunnen informeren.