18 januari 2018

PAMM en Diagnostiek voor U willen krachten bundelen

Beide organisaties werken al intensief samen in dezelfde regio, Brabant en Limburg, en zijn qua dienstverlening complementair aan elkaar. PAMM is het regionale laboratorium voor medische microbiologie en pathologie in Zuidoost-Brabant, Diagnostiek voor U voor klinische chemie in Oost-Brabant en Limburg. "We zijn er van overtuigd dat we beide klantgroepen nog beter van dienst kunnen zijn door onze samenwerking te intensiveren", aldus Jules Keyzer, voorzitter raad van bestuur van Diagnostiek voor U.

Meer samenwerking sluit aan bij de wens van het ministerie, de NZa en de zorgverzekeraars om hoogwaardige diagnostiek voor een zo scherp mogelijke prijs aan te bieden. "We onderzoeken op welke terreinen er synergievoordelen te behalen zijn tussen onze organisaties. Maar kijken ook expliciet naar de verschillen die er zijn", aldus bestuurder Wim Bruinenberg van PAMM.

De komende maanden gaan verschillende interne werkgroepen uit beide organisaties nader onderzoek doen naar de meerwaarde en de te verwachten dilemma's van een intensieve samenwerking. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 aangeboden. Daarna volgt besluitvorming.