14 juni 2023

Persoonlijke dosering antidepressiva dankzij farmacogenetica

Hoe snel patiënten antidepressiva afbreken, hangt sterk af van de genetische code van de CYP450-enzymen. Met behulp van DNA-analyse kan de code worden ontcijferd zodat voor elke patiënt de juiste dosis kan worden vastgesteld.

Voor een optimale werking van tricyclische antidepressiva (TCA) is een specifieke hoeveelheid in het bloed vereist. Deze zogeheten therapeutische plasmaconcentratie is afhankelijk van de snelheid waarmee TCA in het lichaam wordt afgebroken. Hierbij speelt het enzym cytochroom P450 een grote rol. Van dat enzym bestaan verschillende varianten, zoals CYP2D6 en CYP2C19, die ieder ook weer variaties in de genetische code kunnen hebben.

De activiteit van cytochroom P450, en daarmee de snelheid waarmee medicatie wordt afgebroken, wordt bepaald door de genetische code. Nijmeegse onderzoekers van het Radboudumc ontcijferden met behulp van DNA-sequentie analyse die genetische code en bepaalden op basis daarvan voor elke patiënt de beste dosering TCA. Dit farmacogenetisch onderzoek is recent gepubliceerd in JAMA Network Open.

Farmacogenetica is het onderzoek van DNA om in te schatten hoe snel geneesmiddelen worden afgebroken door het lichaam. Op basis van het DNA-profiel kan per persoon de juiste dosering worden afgesteld. De Nijmeegse onderzoekers vergeleken in een gerandomiseerd onderzoek de farmacogenetische aanpak met de standaardbehandeling. De conclusie is dat farmacogenetica zinvol en veilig is voor dosering van TCA.

Klik hier voor meer informatie