23 november 2021

Pleidooi voor versneld diagnostisch traject bij PTO

In het diagnostisch traject bij PTO wordt veel tijd verspild aan de zoektocht naar de primaire tumor. Wanneer het standaard diagnostisch onderzoek binnen 7 tot 10 dagen geen diagnose uitwijst, moet direct worden overgegaan op de nieuwste vormen van moleculaire DNA-diagnostiek, stellen deskundigen van IKNL. Zij pleiten voor een limiet van 14 dagen voor het stellen van de diagnose PTO.

Om een beter beeld te krijgen van PTO-patiënten is er volgens de experts meer epidemiologische data nodig die gebaseerd is op tumoreigenschappen. Het is daarom belangrijk dat de karakteristieken die bij PTO-patiënten tijdens de diagnose gevonden worden, goed en gedetailleerd worden geregistreerd.

Snellere diagnostiek en betere registratie van tumor karakteristieken kan worde gerealiseerd door snellere inzet van nieuwe waardevolle technieken, zoals Next Generation Sequencing (NGS) en Artificial Intelligence (AI). De informatie die met deze innovatieve technieken beschikbaar komt biedt belangrijke meerwaarde voor de PTO-diagnostiek.

 

Klik hier voor meer informatie.