7 maart 2023

POC-troponinetest voorkomt onnodige ziekenhuisopname

Op basis van een troponinemeting gecombineerd met een risicoscore kunnen ambulancemedewerkers besluiten of iemand met pijn op de borst wel of niet moet worden opgenomen.

Ambulances vervoeren jaarlijks zo’n 200.000 mensen met pijn op de borst naar de Eerste Hart Hulp (EHH). In het ziekenhuis blijkt vervolgens dat 80 tot 90 procent van deze mensen geen hartprobleem heeft. Cardiologen van het Radboudumc onderzochten de mogelijkheid om deze patiënten in eerste instantie thuis te onderzoeken, en alleen door te sturen bij een hoog risico op bijvoorbeeld een hartinfarct. Aan het onderzoek deden bijna 900 mensen met pijn op de borst mee.

Ambulancemedewerkers maakten een risicoanalyse aan de hand van symptomen, leeftijd, risicofactoren en ECG. Bij een hoog risico op een hartinfarct ging een patiënt direct naar het ziekenhuis. Bij een laag risico werd op basis van een troponinetest beoordeeld of er sprake was van een (dreigend) hartinfarct. Bij een hoge troponinewaarde ging de patiënt alsnog direct naar het ziekenhuis. Patiënten die thuisbleven werden dertig dagen gevolgd. De kans dat zich alsnog een hartinfarct of ander hartprobleem voordeed, bleek klein.

Het onderzoek toont aan dat met de troponinemeting onnodige ziekenhuisopname kan worden voorkomen. Dit leidt ook tot verlaging van de zorgkosten. Wel waarschuwen de onderzoekers dat de ambulancemedewerkers goed getraind moeten zijn voor het uitvoeren van de POC-troponinetest. Verder adviseren zij om het onderzoek, waaraan vijf Nederlandse regio’s meewerkten, uit te breiden naar een landelijk onderzoek.

Klik hier voor meer informatie