21 januari 2020

Positieve evaluatie Transparantieregister Zorg en verbod op gunstbetoon

Hij meldt in de begeleidende brief dat de GMH en de brancheorganisaties voortvarend aan de slag zijn gegaan met het wettelijk verbod op gunstbetoon en met het melden van financiële relaties in het TRZ, en dat de indruk bestaat dat leveranciers van hulpmiddelen actief bezig zijn met het voldoen aan de vereisten van het wettelijk verbod. Ook de evaluatie van het Transparantieregister Zorg (TRZ) is positief: het is doeltreffend en functioneert op hoofdlijnen goed. De conclusies zijn belangrijk voor de komende discussies over uitbreiding van de transparantieverplichtingen, zoals voorgesteld door Ploumen.
 
Via de GMH blijft Diagned dit volgen.
 
Klik hier voor het rapport en de brief.