14 december 2016

Precisiemedicijnen toegankelijk maken

Het project wordt geleid door Marjolijn Ligtenberg (pathologie, laboratorium tumorgenetica) en Katrien Grünberg (pathologie). Patiëntenorganisatie ‘leven met kanker’ ondersteunt het project.

Precisiemedicijnen vormen een belangrijke ontwikkeling in de behandeling van kanker. Deze doorgaans kostbare medicijnen kunnen exact op de groei van de tumor aangrijpen. Bij een deel van de middelen kan een genetische analyse van tumorweefsel voorspellen wie baat heeft bij de behandeling. In die gevallen is behandeling op maat mogelijk. Omdat de mogelijkheden van behandeling en DNA-diagnostiek zich snel ontwikkelen, is het belangrijk om deze vorm van gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden. Hiervoor is het project Predictieve Analyse voor Therapie (PATH) opgezet.

In de eerste plaats kijkt PATH naar de ontwikkeling en beoordeling van diagnostische methodes en het landelijk beschikbaar maken van nieuwe technieken. Zo wordt een nieuwe Nijmeegse next generation sequencing (NGS) benadering uitgerold in meerdere laboratoria. Daarnaast gaat PATH een netwerk van kankerspecialisten opzetten in zogenaamde molecular tumor boards. Dit netwerk verbindt specialisten met elkaar, maar ook met patiëntenverenigingen. Zo kunnen patiënten via hun behandelaars laagdrempelig therapie-advies op maat krijgen voor complexe of zeldzame vormen van kanker. Ook bieden de tumor boards de mogelijkheid om mee te doen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek, vooral voor patiënten voor wie geen reguliere behandeling beschikbaar is.

Succes voorspellen
Tumoren hebben vaak veel DNA-variaties. Wat deze betekenen voor behandeling is maar voor een klein deel van deze variaties bekend. In het PATH project wordt daarom ook de landelijke pathologie database (PALGA) uitgebreid met DNA-afwijkingen. Zo wordt alle kennis over deze zeldzame DNA-afwijkingen gebundeld, en kunnen deze onderzocht worden in relatie tot behandelresultaten. Katrien Grünberg: “Op deze manier kunnen we beter onderzoeken hoe goed we in staat zijn de effectiviteit van een behandeling te voorspellen en hoe we precisiemedicijnen doelmatig kunnen inzetten.